Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van producten door Dokter Dent BV gevestigd op de Knopstraat 33, 3551ES te UTRECHT. KVK 83321314.

Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten en bestellingen die tussen Afnemer en Dokter Dent BV tot stand komen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Er kan alleen beroep gedaan worden op afwijkende en/of aanvullende zaken indien deze schriftelijk door Dokter Dent BV zijn aanvaard.
3. De Afnemer met wie op basis van deze voorwaarden een contract is afgesloten, aanvaardt ook de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij overige bestellingen bij Dokter Dent BV in de toekomst.

Actie eerste half jaar 50% korting
1. Met regelmaat biedt Dokter Dent BV via haar website een ‘eerste half jaar 50% korting’ actie aan.
2. Bij een abonnement met een interval van 8 en 10 weken betekent dit dat men bij de eerste 3 leveringen 50% korting krijgt op het totale bedrag van de betreffende levering.
3. Per uniek huisadres en e-mailadres kan eenmalig gebruik worden gemaakt van de actie door maximaal 2 verschillende personen die woonachtig zijn op ditzelfde huisadres.
4. Dokter Dent B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en beheer van de website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website www.dokterdent.nl of andere door Dokter Dent B.V. openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan Dokter Dent B.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Dokter Dent B.V. doen ontstaan.

Actie eerste borstel gratis
1. Met regelmaat biedt Dokter Dent BV via haar website een ‘eerste borstel gratis’ actie aan.
2. Deze aanbieding is geldig tot maximaal 1000 klanten gebruik hebben gemaakt van de gratis proberen actie.
3. De afnemer maakt in het bestelproces 1 cent over waarmee het mandaat kan worden verkregen om bij continuering van de service na de proefperiode van 8 of 10 weken de periodieke of jaarlijkse kosten af te schrijven van het bij ons bekende rekeningnummer.
4. De kosten a 1 cent zullen door Dokter Dent BV worden teruggestort.
5. Per uniek huisadres en e-mailadres kan eenmalig gebruik worden gemaakt van de actie door maximaal 2 verschillende personen die woonachtig zijn op ditzelfde huisadres.
6. Dokter Dent BV zal bij de aanvraag van de gratis proberen actie het e-mailadres en het woonadres controleren en bij onregelmatigheden contact opnemen met de klant om te kunnen beoordelen of het een legitieme bestelling betreft. 
7. Indien de aanvraag voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt/worden de borstel(s) binnen één week na de bestelling per post naar Afnemer verzonden.
8. Dokter Dent B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en beheer van de website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website www.dokterdent.nl of andere door Dokter Dent B.V. openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan Dokter Dent B.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Dokter Dent B.V. doen ontstaan.

Actie Niet goed geld terug
1. Met regelmaat biedt Dokter Dent BV via haar website een Niet goed geld terug actie aan.
2. Indien Afnemer binnen 4 weken na ontvangst van de Dokter Dent opzetborstel(s) de opzetborstel-service schriftelijk (e-mail) annuleert, krijgt Afnemer het volledige aankoopbedrag terug.
3. Bij annulering van de service dient Afnemer alle ontvangen opzetborstels te retourneren aan Dokter Dent BV via een door Dokter Dent BV verstrekte retourenvelop met een duidelijke mededeling via email waarom de opzetborstels ‘niet goed’ zijn bevonden.

Actie tell a friend
1. Als Afnemer kunt u van Dokter Dent een unieke persoonlijke code ontvangen die u kunt delen met derden. Wanneer iemand klant wordt van Dokter Dent en gebruik heeft gemaakt van uw unieke persoonlijke code ontvangt u als Afnemer eenmalig €4 per nieuw geworven klant.
2. De ‘nieuwe klant’ ontvangt met dezelfde code eenmalig €3,90 korting bij zijn eerste bestelling op de website van Dokter. Dent.
3. De unieke persoonlijke code is 4 weken geldig tenzij anders aangegeven.

Totstandkoming Overeenkomst
1. Tussen Dokter Dent BV en Afnemer komt een koopovereenkomst tot stand vanaf het moment dat Afnemer een aanbod van Dokter Dent BV aanvaardt via de website van Dokter Dent BV door het bestelformulier volledig en juist in te vullen en de betaling te voldoen. 
2. Het opzeggen of pauzeren van de diensten van Dokter Dent BV geschiedt door dit in het persoonlijk online account minstens 7 dagen voor de volgende bezorgdatum door te geven.

Prijs
1. Dokter Dent BV behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in abonnementsvorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Dokter Dent BV de Afnemer uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Afnemer de mogelijkheid heeft om de dienstverlening binnen 10 dagen te beëindigen zonder dat de Afnemer enige vergoeding verschuldigd is voor producten die niet geleverd zijn.
2. Aanbiedingen en kortingsacties zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Giftcards en actiecodes van Dokter Dent BV zijn geldig tot en met de datum die bij uitgifte vermeld wordt.
4. Giftcards en actiecodes van Dokter Dent BV mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden anders dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Betaling
1. De betaling voor de bezorging van de producten van Doctor Dent BV geschiedt middels automatische incasso tot wederopzegging van de dienstverlening door de Afnemer. Zie ook ‘Totstandkoming overeenkomst’ lid 2.
2. Bij afronding van het bestelproces geeft Afnemer Dokter Dent BV toestemming om toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
3. De eerste inning vindt binnen 7 dagen na bestelling plaats en de daaropvolgende toekomstige inningen binnen 7 dagen voor of na levering tot wederopzegging van de dienstverlening.
4. Indien Afnemer nog niet betaald heeft voor de producten blijven deze in eigendom van Dokter Dent BV. 
5. Herinneringen ten behoeve van betalingen worden door Dokter Dent BV via e-mail verstuurd. Bij geen reactie zal Dokter Dent BV indien mogelijk telefonisch contact opnemen.
6. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld bij het storneren van het afgeschreven bedrag of vanwege een tekort aan saldo op het bij Dokter Dent BV bekende rekeningnummer van Afnemer, wordt een bedrag van €2,5 aan kosten in rekening gebracht. 
7. Wanneer de betaling na de eerste en tweede herinnering niet binnen de daarin vermelde termijn is voldaan, heeft Dokter Dent BV het recht de overeenkomst eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Afnemer te verhalen.

Levering, levertijd en uitvoering
1. De levering van het product geschiedt op kosten van Dokter Dent BV op het door de Afnemer opgegeven adres.
2. Afnemer is declarant en importeur in het land waarvoor het product bestemd is.
4. Producten worden binnen 7 dagen na bestelling afgeleverd waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Het afhalen van producten bij Dokter Dent BV is niet mogelijk.
Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte bezorgadres- en contactgegevens. Wanneer een bestelling niet geleverd is vanwege onjuiste adresgegevens, zal Doctor Dent BV de bestelling binnen drie tot vijf werkdagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de bijkomende verzendkosten in rekening brengen bij Afnemer.
5. Wanneer Afnemer de adresgegevens correct heeft doorgegeven maar een bestelling wordt meer dan twe keer door onbekende redenen niet bezorgd, dan heeft Dokter Dent BV het recht de overeenkomst eenzijdig per direct te beëindigen.

Herroeping
1. Na aankoop van een product van Dokter Dent BV heeft Afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de eerste bestelling.
2. Gedurende de bedenktijd zal Afnemer met zorg omgaan met het product en de verpakking. Wanneer het product van Dokter Dent BV uit de verpakking is gehaald, kan Dokter Dent BV het product niet terugnemen en worden deze niet vergoed.
3. Wanneer Afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele ongeopende verpakking terugsturen naar Dokter Dent BV.
4. Het product kan worden teruggestuurd naar Knopstraat 33, 3551ES te Utrecht. De kosten voor retournering zijn voor rekening van Afnemer.
5. Wanneer de Afnemer geretourneerde producten reeds betaald heeft, zal Dokter Dent BV de betaling binnen 30 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan Afnemer terugbetalen.

Gegevensbescherming
1. De door de Afnemer verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de bestelling(en) uit te voeren conform de eisen die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Garantie en aansprakelijkheid
1. Dokter Dent BV garandeert dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor het bestemd is en zoals beschreven op de website van Dokter Dent BV.
2. Dokter Dent BV garandeert dat haar producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

Wijzigingen
1. Dokter Dent BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te kunnen wijzigen op eender moment. Afnemer wordt aanbevolen om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding
1. Indien Afnemer zijn verplichtingen zoals beschreven in deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Dokter Dent BV de volgende mogelijkheden:
2. de Afnemer de gelegenheid te geven om binnen een door Dokter Dent BV gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
3. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Dokter Dent BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de Afnemer te verhalen.
4. Geschillen en toepasselijk recht

Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle verbintenissen tussen Dokter Dent BV en de Afnemer is het Nederlands recht van toepassing.
2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Dokter Dent BV en de Afnemer, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Je cookie instellingen

Dokter Dent gebruikt functionele en analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken

VRAGEN & OPLOSSINGEN

Faq

De borstels

Voor informatie over onze opzetborstels bekijk hier onze borstelpagina.

De opzetborstels van Dokter Dent zijn gemaakt van dezelfde materialen als bijvoorbeeld opzetborstels van OralB en Philips. Zo zijn de haren gemaakt van hoogwaardige nylon van Dupont Tynex met afgeronde uiteinden om het glazuur te beschermen en het tandvlees te masseren. De shaft is van hoge kwaliteit polyoxymethylene (POM). POM is een sterk, veerkrachtig en vochtbestendiyg materiaal met een uitstekende slijtvastheid

Elektrisch poetsen is beter dan poetsen met de hand, maar het verschil tussen de opzetborstels zelf is maar heel klein. Het gaat er vooral om dat je 2 keer per dag 2 minuten je tandenpoetst en op tijd de borstel vervangt. Met 3 opzetborstels voor Oral-B (Regular, Sensitive en Kids) kunnen we een heel gezin bedienen. Voor mensen die met Philips poetsen hebben we momenteel nog maar 1 compatible borstel voor een normaal gebit, maar het idee is dat we het assortiment langzaam zullen uitbreiden.
 

Onze service

Recyclen is simpel. Voor €1,50 extra per bestelling ontvang je van ons een retoursticker waarmee je jouw gebruikte borstels naar ons terug kunt sturen. 

Nieuwsgierig wat er met je oude borstel(s) gebeurt? bekijk hier onze recycle pagina. 

We willen graag dat mensen makkelijk kennis kunnen maken met onze service. Daarom hebben we met regelmaat een ‘gratis proberen actie’. Je ontvangt dan de eerste borstel(s) gratis bij de start van het abonnement. 
Zo werkt het:
Stap 1: Bestel de borstels die je nodig hebt voor jouw huishouden en maakt 1 cent over zodat we het bankrekeningnummer kunnen valideren. Wij storten de cent weer terug. 
Stap 2: Je ontvangt onze opzetborstels per post en gaat er direct lekker mee poetsen.
Stap 3: Ben je tevreden? Dan hoef je niets te doen en ontvang je automatisch een nieuwe borstel op het door jou gekozen moment en zal ook de eerste incasso plaatsvinden.
 
Zo poets je nooit meer met een versleten opzetborstel en voorkom je eenvoudig gaatjes én een hoge tandartsrekening. 
De periodieke kosten van jouw nieuwe opzetborstels worden afhankelijk van het door jou gekozen interval elke 8 of 10 weken afgeschreven. 
 
Heb je gekozen voor een jaarabonnement, dan worden de kosten elke 48 (bij 8 weken interval) of elke 50 (bij 10 weken interval) afgeschreven. 
 
Mocht het niet lukken om de afschrijving te doen? Dan proberen we het een dag of enkele dagen later nog eens. Als dat weer niet lukt, nemen we contact met je op. 

Op dit moment bieden 2 intervallen aan waarop je de nieuwe borstel(s) kunt ontvangen. 10 weken en 8 weken. 10 weken omdat dat het tandartsadvies is en 8 weken omdat dit volgens onderzoek daarna de meest voorkomende interval is. Het is mogelijk dat wij in de toekomst meerdere intervallen toevoegen. 

Nadat je een bestelling bij ons hebt geplaatst, worden jouw inloggegevens naar het opgegeven e-mail adres verzonden. 
Met deze gegevens kun je:

  • inloggen,
  • je wachtwoord veranderen
  • je abonnement te beheren
  • je gegevens te wijzigen.  

Wil je opzeggen? Log in op je account en ga naar abonnementen. Klik op bekijk en beheer je abonnement.

Kies voor “Abonnement pauzeren” om je abonnement tijdelijk te pauzeren. Kies “Abonnement opzeggen” om je abonnement te annuleren.   

Je kunt ook een email sturen naar info@dokterdent.nl, dan maken wij het voor je in orde.

HEB JE NOG VRAGEN?

Stel je vragen op Facebook